Neurologia to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami układu nerwowego - od mózgu, poprzez rdzeń kręgowy do nerwów obwodowych i mięśni. Nie pomija też szeroko pojętej sfery psychicznej.

Wśród licznych schorzeń układu nerwowego domeną neurologów w pierwszej kolejności nadal pozostają bóle głowy, dolegliwości bólowe kręgosłupa oraz zawroty głowy.

Sztandarową jednostką chorobową jest padaczka inne schorzenia napadowe (np. omdlenia), ich diagnozowanie i leczenie. Choroba Parkinsona, zespoły parkinsonowskie, zaburzenia ruchowe oraz schorzenia nerwowo-mięśniowe jak np. miastenia stanowią kolejną szeroką grupę kręgu neurologicznego. Neurologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń pamięci, zaburzeń poznawczych, otępień; często spotykamy się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, adaptacyjnymi i somatyzacyjnymi.

W krótkim nawet opisie nie można pominąć chorób demielinizacyjnych, gdzie dominuje stwardnienie rozsiane czy też schorzeń dotyczących nerwów czaszkowych, które objawiają się m.in. zaburzeniami widzenia, mowy, czucia i bólu na twarzy. Neuropatie, neuralgie, polineuropatie, radikulopatie, zespoły korzeniowe tworzą następną rozległą grupę chorób neurologicznych, w której proces chorobowy dotyka m.in. samych pni nerwowych i ich zakończeń.

Oczywiście nie sposób wymienić całego spektrum chorób, gdyż neurologia to bardzo szeroka dziedzina medycyny obejmująca większość sfer funkcjonalnych organizmu.

Należy jednak pamiętać, że podstawą właściwego leczenia jest prawidłowo postawiona diagnoza oparta na badaniu lekarskim oraz badaniach pomocniczych (m.in. TK, NMR, EEG, EMG, USG).

Miejsca i terminy przyjęć